top of page

j.k. (1983)

jan.kurinec@gmail.com

0904 409 213

"Dobre - nedajú sa tvoriť stále iba veľké diela. Ale som absolútne proti tomu, aby sme sa potom len tak ponevierali s hlavou otočenou do neba a čakali na inšpiráciu. Čajkovskij a Rimskij--Korsakov sa navzájom nemali príliš radi...Ale v tomto boli zajedno: písať sa musí neustále. Ak nevieš napísať veľkú skladbu, napíš niečo menšie."

D. Šostakovič, skladateľ

"Good - we cannot create just great things. But I am against it, so we just dreamed and waited for inspiration. Tchaikovskij and Rimskij-Korsakov did not love each other, but this one thing they have in common: we must write constantly. If you cannot write big composition, write something smaller."

D. Shostakovich, composer

 

 

"Nezačal som hrať na klavír skôr, než som mal trinásť, štrnásť rokov. Hádam, že som mal aj trochu toho tzv. talentu, alebo ako to nazvať, ale cvičil som pravidelne. A to je to, čo sa počíta."

G. Gershwin, skladateľ

"I didn't even start playing the piano until I was about 13 or 14.

I  guess I must have had a little talent or whatever-you-call-it, but I practised regularly, and that's what counts."

G. Gershwin, composer

101_2818.JPG

Selected Clients

IKAR (edície Stonožka, Yoli)

Albatros

HOST Brno

Vydavateľstvo MS

IRIS

Slovenská akadémia vied

Slovak Double bass Club

Edika

Great Star(Shanghai) Media Co., Ltd.

LYRA

Whisky Essence Independent Bottler

COCKTAILVIBES

Trnava Rum Fest

Tequila  Por Favor Festival

edícia Veda pre deti :)

Join  My Mailing List

Thanks for submitting!

123-456-7890   |   info@mysite.com

bottom of page