top of page

NAJZNÁMEJŠIE EXPERIMENTY V PSYCHOLÓGII

(s deťmi / o deťoch / pre deti)

Kniha vyšla na jar 2022. Na jeseň už bola vypredaná. Vďaka všetkým...! Ebook sa dá objednať tu.

Keď sa niekde predstavíte ako psychológ alebo psychologička, väčšina ľudí si predstaví, že celý deň sedíte v kresle a počúvate problémy druhých ľudí, ktorí pri vás ležia na gauči. Ste pre nich niečo ako opravár: "Mám problém s týmto a s týmto, môžete to opraviť? Alebo aspoň povedať, čo mám robiť, aby problém zmizol?" Na psychológov sa ľudia zvyčajne obracajú, až keď si už so svojimi problémami nevedia poradiť sami.

No nie všetci psychológovia sa venujú terapii či poradenstvu. Dokonca ani priamej práci s ľuďmi. Psychológia je tiež veda (aj keď sa vo veľa ohľadoch líši od prírodných vied ako je fyzika či chémia), a preto sa veľa psychológov venuje výskumu.
Čo to znamená, že veľa psychológov sa venuje výskumu?
Zaujímajú ich rôzne otázky. Napríklad:
Prečo si ľahšie zapamätáme konkrétne slová a nie nezmyselné slabiky?
Prečo sa v skupine správame inak ako keď sme sami?
Kto sme a prečo snívame?
Prečo veríme ľuďom, ktorí nás klamú?
Ako môžeme zlepšiť svoju pamäť?
Prečo sa nerozhodujeme vždy iba podľa rozumu?
Tieto a ešte nekonečné množstvo podobných otázok denne riešia výskumníci a výskumníčky v oblasti psychológie nielen na Slovensku, ale na celom svete.

Spoluautorkou knihy je prof. Viera Bačová; bývalá riaditeľka Ústavu experimentálnej psychológie pri SAV Bratislava.

Obsah našej knihy:

1. Chyták Bertrama Forera

2. Vidíme to, čo si myslíme

3. Cukríkový test

4. Čo si myslí iný človek?

5. Ako sa začleniť do skupiny?

6. Nafukovací panák

7. Zbojnícka jaskyňa

8. Väčšina a menšina

9. Školský klub /// Školská družina

10. Myslenie pomalé a rýchle

(11.) Finále :)

mala titulka_psychologia.jpg
otvorene knihy spolu.jpg
bottom of page