top of page

Zákazník má vždy pravdu!

Nákupom u nás vyjadrujete súhlas s našimi obchodnými podmienkami. Oboznámte sa s nimi, prosím, ešte pred uzavretím objednávky.

 

Obchodné podmienky

Použité pojmy

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nezávisle uzavrie objednávku v internetovom obchode.

Predajca: Ján Kurinec

Internetový obchod: Internetová stránka predajcu, obsahujúca produkty na predaj a takisto podmienky platby a doručenia.

Webstránka: zdroj umiestnený na adrese www.jankurinec.com

Produkt: tovar ponúkaný predajcom na internetovej stránke

Objednávka: podanie žiadosti nakupujúceho, ktorou sa zaväzuje ku kúpe a prevzatiu tovaru na svojej uvedenej adrese, objednaného na webovej stránke.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky určujú a regulujú vzťah medzi predajcom a verejnosti ponúkaným sortimentom, ktorej kupujúci využívajú internetový obchod jankurinec®, vytvorený na účely diaľkového predaja produktov, umiestnených v internetovom obchodnom katalógu.

1.2. Na všetky podmienky, ktoré nie sú ďalej uvádzané na tejto webovej stránke, sa v rámci obchodných vzťahov vzťahuje v znení neskorších predpisov zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.

1.3. Predajca má právo upraviť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny v Obchodných podmienkach nadobúdajú svoju platnosť dňom zverejnenia a vzťahujú sa na všetky objednávky, vytvorené v danom období.

1.4. Aktuálne znenie Obchodných podmienok je dostupné na internetovej adrese www.jankurinec.com

2. Informácie o produktoch internetového obchodu, ich vlastnostiach a cenách

2.1. Všetky produkty v internetovom obchode sú predávané tretím stranám bez akýchkoľvek predsudkov v súlade s aktuálnymi zákonmi.

2.2. V prípade, že má kupujúci záujem o ďalšie objasňujúce informácie, je povinný kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom emailu ešte pred uzavretím objednávky.

2.3. Všetky uvedené ceny na internetovej stránke sú vrátane DPH podľa právnych nariadení, platných v čase platby.

2.4. Pri produktoch, ktoré si kupujúci zadováži na webstránke, je uvedená aj, prípadná, cena za dopravu.

2.5. Ceny vyobrazené na webstránke závisia od ponúk obchodných partnerov a dodávateľov predajcu. Vzhľadom na to je predajca oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť cenovú ponuku kedykoľvek. Daná zmena nezasahuje do objednávok uskutočnených kupujúcim pred jej vznikom.

3. Práva a povinnosti Predajcu

3.1. Predajca pôsobí prostredníctvom obchodu pod značkou jankurinec®, umiestneným na tejto adrese: Wilsonovo nábrežie 22, 94901 Nitra.

3.2. Práva a povinnosti, uvedené v nasledovných Obchodných podmienkach, sa vzťahujú na predajcu potvrdením platby za objednávku.

3.3. Predajca je povinný informovať kupujúceho o stave prijatej objednávky v internetovom obchode prostredníctvom emailu. Predajca nie je zodpovedný za čas prijatia informácie o stave objednávky kupujúcim.

3.4. Predajca je oprávnený kedykoľvek zrušiť objednávku tovaru v prípade, že kupujúci z neobjasnených príčin odmietol prevzatie predošlých objednávok alebo uviedol zavádzajúce údaje o svojej osobe či mieste doručenia.

3.5. Predajca má právo elektronicky alebo telefonicky sprostredkovať informácie o iných produktoch a ponukách v prípade, že kupujúci vyjadruje súhlas s prijímaním takýchto informácií.

3.6. Predajca má právo ponúknuť kupujúcemu zľavové a inak zvýhodňujúce cenové relácie. Druhy zliav, výhod, týkajúcich sa informácií a podmienok sú sprostredkované na webstránke, v sekcii Zľavy a podľa potrieb predajcu môžu byť zmenené.

3.7 Predajca nenesie nijakú zodpovednosť v prípade, že: 

  • obsah a množstvo informácií sprostredkované kupujúcim narušujú proces dodania objednávky (predávajúci tieto informácie neupravuje v nijakom prípade);

  • kupujúci uvedie na webstránku informácie, spadajúce pod oblasť verejného vlastníctva;

  • kupujúci nevhodným užívaním spôsobí škodu na produktoch, objednaných z internetového obchodu.

3.8. Predajca si vyhradzuje právo upravovať, odstraňovať alebo inak manipulovať so všetkými sekciami internetového obchodu, a to na základe vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Vytvorením objednávky v internetovom obchode jankurinec® kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami obchodu.

4.1. Uhradením objednávky vzniká medzi predajcom a kupujúcim zmluvný vzťah; kupujúci na seba preberá všetky práva a povinnosti v znení obchodných podmienok internetového obchodu.

4.2. Kupujúci nadobúda platbou vlastnícke práva k produktom zakúpeným v internetovom obchode.

4.3. Pre uzavretie objednávky musí kupujúci uviesť: meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo a detaily o doručení. Kupujúci týmto súhlasí so správnym poskytnutím uvedených osobných údajov v registračnom formulári, rovnako ako ďalšou aktualizáciou týchto údajov a informácií.

4.4. Pri nákupe v internetovom obchode si kupujúci nevytvára heslom chránené konto.

4.5. Kupujúci súhlasí s nezverejňovaním prístupového hesla k účtu tretím stranám. V prípade úniku tohto údaju kupujúci urýchlene zmení tvar prístupového hesla na webstránke.

4.6. V prípade, že sa kupujúci zdržiava na nesprístupnenom území, zaistí prístup pre dodanie objednávky od doručovateľa predajcu. Predajca nie je zodpovedný za zlyhanie, ktoré nastane zneprístupnením na miesto doručovacej adresy.

4.7. Kupujúci sa smie zriecť prijímania emailov od predajcu zaslaním emailu predajcovi alebo kliknutím na príslušné hypertextové prepojenie v spodnej časti každého takéhoto emailu.

5. Základné obchodné podmienky

5.1. Zadanie objednávky v internetovom obchode je umožnené kupujúcim s registráciou aj bez registrácie.

5.2. Kupujúci môže vykonať objednávku prostredníctvom telefonátu, emailom alebo osobitým vyplnením objednávky online formou.

5.3. Ďalšie základné podmienky, súvisiace s objednávaním v internetovom obchode, sa nachádzajú v tomto texte nižšie.

6. Ochrana osobných údajov kupujúceho

6.1. Osobné údaje kupujúceho sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6.2. Registráciou na webstránke povoľuje kupujúci predajcovi a jeho zmluvným partnerom využívať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodu, ukončenie objednávky a zaistenie ďalších aktivít, spojených s aktivitami kupujúceho v prostredí webstránky. Kupujúci takisto súhlasí s využívaním osobných údajov pre potreby automatizovanej anonymnej analýzy za účelom skvalitnenia služieb, propagácie produktov a služieb predajcu a ďalšie prípady obsiahnuté v obchodných podmienkach.

Pokiaľ po ukončení objednávky kupujúci vznesie akúkoľvek námietku voči spracovaniu osobných údajov, musí byť táto námietka oznámená emailom alebo telefonicky.

6.3. Predajca môže využiť súbory cookies, pokiaľ neobsahujú žiadne dôverné informácie. Návštevníci a kupujúci sú pritom upovedomení o zhromažďovaní, analýze a užívaní súborov cookies, zahŕňajúc tretie strany, využívajúce ich na štatistické účely a optimalizáciu reklamy.

6.4. Predajca prijíma informácie o IP-adresách každého z návštevníkov www.jankurinec.com. Tieto informácie nie sú využívané na identifikáciu návštevníka.

6.5. Žiadne z ustanovení s dôvodným uplatnením zákona nijako neslúži k zneužitiu povinností predajcu.

7. Práva na informácie na webstránke

7.1. Autorské právo na informačné materiály (zahŕňajúc nielen obrázky, fotografie, text, logá, webdizajn) zobrazené na webstránke, patrí predajcovi a ďalším vlastníkom, ktorí súhlasili s online zverejnením svojich materiálov na stránke. Bez ich prednostného zvolenia nemajú iné osoby povolenie používať, kopírovať, šíriť ani inak upravovať časť alebo celé dielo.

7.2. Všetky práva na informačné materiály, vrátane obrázkov (fotografií) na webstránke, sú opatrené národným aj medzinárodným zákonom.

7.3. Použitie ktoréhokoľvek informačného a obrazového (fotografického) materiálu z webstránky je možné len s povinným uvedením aktívneho hypertextového prepojenia v tvare: www.jankurinec.com.

8. Ostatné podmienky

8.1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté.

8.2. Zúčastnené strany sa pokúsia vyriešiť prípadné nezhody medzi kupujúcim a predajcom formou jednania. V prípade nezhody možno podať sťažnosť na súd v súlade s aktuálnou legislatívou Slovenskej republiky.

8.3. V prípade dokumentovaného a overeného zásahu vyššej moci sú zúčastnené strany oslobodené od povinností, aké vyplývajú z Obchodných podmienok.

8.4. Deklarovanie ktoréhokoľvek ustanovenia z Obchodných podmienok, ktoré nie je podľa súdu platné, nezasahuje takto do ostatných ustanovení.

Všetky práva Kupujúceho, súvisiace so záručnými ustanoveniami pre uskutočnené produkty, rovnako ako nároky na náhradu či výmenu, sú v súlade so zákonom o obchode a ochrane spotrebiteľa podľa zákonníka Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok

 

1. Záruky

1.1. Všetky produkty v online obchode jankurinec® sú pravé, v originálnom balení a so zárukou výrobcu. Ich kvalita je relevantne certifikovaná a zodpovedá požiadavkám stanoveným aktuálnou legislatívou.

Je však prípustné, že po otvorení originálneho balenia môže dôjsť k zisteniu poškodenia či nevyhovujúceho stavu produktu. Takéto nedostatky značia porušenie povinných požiadavok pre kvality produktu.

1.2. V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci právo kontaktovať Predajcu za účelom výmeny či náhrady tovaru, u ktorého bol zistený nevyhovujúci stav, do 14 dní, ktoré predstavujú záručnú lehotu. Naša spoločnosť ako Predajca sa podrobí záručným záväzkom voči Kupujúcemu a jeho žiadosti o nápravu zistených nedostatkov. Záručná lehota začína nadobúdať účinnosť odo dňa doručenia objednávky Kupujúcemu.

1.3. Predajca je zodpovedný za poškodenie tovaru v takom prípade, ak sa nepreukáže, že k tomuto poškodeniu došlo po prevoze tovaru ku Kupujúcemu, ktorým boli porušené pravidlá skladovania a zaobchádzania s tovarom, takisto ako zámernou činnosťou tretích strán.

2. Vrátenia a výmeny

2.1. Kupujúci smie vrátiť výrobok s poškodeniami objavenými po otvorení originálneho balenia výrobku.

2.2. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru subštandardnej kvality, alebo môže požiadať o náhradu do 14 dní odo dňa prevzatia objednávky.

Na reklamácie Kupujúceho, podané po uplynutí 14 dňovej lehoty, sa nevzťahuje právo vymáhania náhrady či odškodnenia.

2.3. Pri podávaní reklamácie Predajcovi má Kupujúci právo zvoliť si jednu z nasledovných možností:

  • Nahradenie nevyhovujúceho tovaru rovnakým tovarom bez závad.

  • Nahradenie nevyhovujúceho tovaru podobným tovarom inej značky, s prepočtom uhradenej čiastky.

  • Vrátenie peňazí.

  • Kupujúci má právo na zľavu, ak bez ohľadu na zistené nedostatky žiada o daný produkt.

2.4. Aby bol tovar vrátený či vymenený Predajcom, Kupujúci sa musí osobne dostaviť do predajne alebo tovar odoslať kuriérom a emailom zaslať:

  • email žiadosť o reklamáciu s podrobne uvedenými informáciami o dôvode vrátenia.

2.5. Predajca preverí reklamáciu a do 3 (troch) pracovných dní po prevzatí vráteného tovaru a žiadosti o reklamáciu oboznámi Kupujúceho s rozhodnutím. Ak si prípad vyžaduje ďalšie preverenie kvality výrobku, vykonané nezávislými pracovníkmi, môže sa táto doba predĺžiť až do ukončenia previerky.

2.6. Ak sa rozhodnutie zakladá na reklamácii so žiadosťou Kupujúceho o výmenu, Predajca mu v priebehu 1 (jedného) pracovného dňa poskytne doručenie tovaru riadnej kvality.

3. Vrátenie peňazí

3.1. K vráteniu peňazí dôjde do 3 (troch) pracovných dní po prevzatí informácií od Kupujúceho o celkovom či čiastočnom odstúpení od prevzatia vopred uhradenej Objednávky alebo prevzatia rozhodnutia o vrátenii peňazí za tovar subštandardnej kvality.

3.2. Vrátenie peňazí Kupujúcemu za zrušenú Objednávku alebo produkty subštandardnej kvality je zhodné s počiatočnym typom platby.

V prípade, že Kupujúci odmieta splniť alebo riadne nesplní vyššie uvedené podmienky, vyhradzuje si Predajca právo odmietnuť prijatie vráteného tovaru.

Ochrana osobných údajov

1. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

1.1. Ján Kurinec, prevádzkovateľ internetového obchodu www.jankurinec.com, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami.

1.2. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

1.3. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

1.4. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných email oznámení), a to až do doby jeho vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Spracovanie sa môže uskutočniť manuálne alebo automatizovane.

1.5. Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať emailom na adrese jan.kurinec@gmail.com.

1.6. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1.7. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

1.8. Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku vytvorenú kupujúcim z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste.

2. Operácie s osobnými údajmi

2.1. Pre realizáciu obchodnej transakcie od vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a emailový kontakt.

2.2. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na vami určené miesto s vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje. Tieto získame pri vašej trvalej alebo dočasnej registrácii. Nakoľko sú tieto osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný váš výslovný súhlas.

3. Využívanie súborov cookies

3.1. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov.

3.2. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

4. Znenie od 25. mája 2018

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je Mgr. Ján Kurinec so sídlom Wilsonovo nábrežie 22, 94901 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 80067/B. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 904409213, písomne na adrese Wilsonovo nábrežie 22, 94901 Nitra, alebo emailom jan.kurinec@gmail.com.

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

– Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa doručenia, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
– Kontaktné údaje, ktorými sú váš email a telefónne číslo.
– Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
– Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newslettera a podobne.
– Záznamy emailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
– Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu podobne.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, keď:

– Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
– Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
– Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

– Kuriérske a prepravné spoločnosti
– Advokátske kancelárie
– Znalci a súdni znalci
– Inkasné spoločnosti a exekútori
– Súdy a orgány činné v trestnom konaní
– Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané po nasledujúcu dobu:

– V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 10 rokov od jeho udelenia.

– V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

– V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

– V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať vaše práva:

– Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
– Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
– Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
– Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
– Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
– Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
– Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220.

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421904409213, písomne na jan.kurinec@gmail.com

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na telefónnom čísle +421904409213, písomne na adrese Wilsonovo nábrežie 22, 94901 Nitra, alebo emailom jan.kurinec@gmail.com.

bottom of page