top of page

: kliknutím na ikonku si viete stiahnuť poster Vedecké/kritické myslenie. Poster je pripravený

na formát A1(841mm × 594 mm). Veľkosť PDF je 5 MB. Ďakujeme, že podporujete popularizáciu vedy :) /jk

bottom of page