top of page

Alexander Mosolov "Sonáta Nr.1"

20x20cm

 

Mosolov študoval na moskovskom konzervatóriu. Neskoršie konflikty so sovietskymi úradmi viedli k jeho vylúčeniu zo Zväzu skladateľov v roku 1936 a uväzneniu v Gulagu v roku 1937. Po predčasnom prepustení, za ktoré vďačil aj svojim priateľom a učiteľom z konzervatória, Mosolov obrátil svoju pozornosť na zaznamenávanie turkménskych a kirgizských ľudových melódií. Jeho neskoršia hudba sa v oveľa väčšej miere prispôsobovala sovietskej estetike, ale nikdy nezískal späť úspech svojej ranej kariéry.

Mosolovove diela zahŕňajú päť klavírnych sonát (zachovali sa len štyri), dva klavírne koncerty (z druhého klavírneho koncertu existuje iba jedna časť), dva violončelové koncerty, harfový koncert, štyri sláčikové kvartetá, dvanásť orchestrálnych suít, osem symfónií a značný počet zborových a hlasových skladieb.

Alexander Mosolov "Sonáta Nr.1"

50,00 €Cena
    bottom of page