top of page

Ján Kurinec /// Zlatá chobotnica (skice, kresby, ilustrácie)

(limitovaná edícia 100ks)

Tvrdá väzba

Počet strán: 80

ISBN: 978 - 80 - 570 - 4870 - 1

 

Prvá časť tejto knihy (Lode, člny, ostrovy) obsahuje ilustrácie, ktoré nevznikli ku žiadnej konkrétnej knihe. Kreslil som ich vo voľnom čase medzi ilustrovaním iných kníh. Niektoré z týchto „voľných ilustrácií“ boli najprv pokusmi, keď som v tvorbe skúšal nové veci, vymýšľal rôzne nové štruktúry a pôvodne som nemal vôbec v pláne si tie obrázky uložiť alebo ich nebodaj  uverejniť.
V druhej časti knihy sú ilustrácie, ktoré som kreslil pre vlastnú, autorskú knihu Zlatá chobotnica. Texty a ilustrácie vznikali paralelne. Ale keď sa už-už schyľovalo k stretnutiu s literárnymi redaktormi a ľuďmi, ktorí, narozdiel odo mňa, písať naozaj vedia, prácu na tejto knihe prerušila iná práca a neskôr zase iná práca a... Čiže klasický scenár. Z textov ostalo torzo a z ilustrácií skice a nápady.

 

 

The first part of this book, Ships, Boats, Islands, contains illustrations not created for any particular book. I drew them in my free time between illustrating other books. Some of these "free illustrations" were experiments at first, when I tried new things in my work and invented different new structures - initially, I did not intend to keep the pictures at all, or even publish them.

In the second part of the book, there are illustrations that I drew for my own author's book Zlatá chobotnica (Golden Octopus). Texts and illustrations were created in parallel. But when I was about to meet with literary editors and people who, unlike me, really know how to write, the work on this book was interrupted by another work and later by another work and... Well, the classic scenario. What was left of the texts was the torso, and what was left of the illustrations were the sketches and ideas.

Ján Kurinec /// Zlatá chobotnica (tlačená verzia)

25,00 €Cena
    bottom of page