top of page
LogoPNG.png

Nová kniha NAJZNÁMEJŠIE EXPERIMENTY V PSYCHOLÓGII » Cieľovou skupinou sú deti stredného školského veku (11/12 - 14/15 rokov). Projekt má za cieľ vzbudiť záujem o uvažovanie nad vlastnými psychologickými procesmi, ktoré nás robia zraniteľnými voči podvodom, nezmyslom či manipulácii, a tým podporovať a) kritické myslenie b) empatiu a c) seba-reflexiu. Cez uvažovanie o experimentoch sa čitateľ oboznámi so základmi vedeckého myslenia a lepšie pochopí komplexnosť sociálneho sveta, v ktorom sa pohybuje «

Spoluautorkou knihy je prof. Viera Bačová; bývalá riaditeľka Ústavu experimentálnej psychológie pri SAV Bratislava. Ilustrácie, dizajn: Ján Kurinec

UŽ VYŠLI:
Bacova_Kurinec_Psychologia.jpg
mala titulka_fyzika.jpg
mala titulka_klikal som a cital som.jpg
bottom of page