LogoPNG.png

Asi všetci máme vo svojom okolí niekoho, kto je svojím spôsobom sčítaný, zvedavý a zaujíma ho, ako fungujú veci okolo nás. Ale v skutočnosti nemá potuchy o skutočnej vede a o tom, ako funguje. Možno je to náš obľúbený spevák, herec, youtuber, bloger či vloger, naša najlepšia kamarátka, moderátor, influencer, ktorí sa nadchýňajú pre horoskopy či numerologické rady - pretože "toľko náhod určite nie je v poriadku!". A pritom netušia (často nie vlastnou vinou), čo je to kritické a vedecké myslenie a prečo sa o ňom v poslednom čase (hoci je to už vyše dvetisíc rokov) hovorí a píše a prečo s tým ľudia otravujú...

Nie, nie, nie - máme síce na mysli vedu, ale nebudeme písať ani vzorce, ani tabuľky, ani poučky, ani grafy...čestné slovo. Téma kritického, resp. vedeckého myslenia je v súčasnosti veľmi aktuálna, o čom svedčí aj množstvo vydaných kníh na túto tému. Doteraz to však boli vždy knihy iba pre dospelákov, resp. žiakov na stredných školách. No s kritickým a vedeckým rozmýšľaním je treba začať ešte skôr!

Titulka.png
Experimenty z fyziky.png
CHYSTÁM/E :
Experimenty zo psychologie.png